Dnes jím jako AfričanHola, hi, ahoj, hallo, ciao, cześć!!!

V polovinÄ› září se v rámci kampanÄ› Å ampióni pro Afriku uskutečnil mezinárodní meeting mladých. V polském KrakovÄ› se seÅ¡lo 26 zástupců mladých lidí z NÄ›mecka, Å panÄ›lska, Rakouska, Itálie, ÄŒeské republiky a Polska. Z ÄŒeské republiky byla vybrána skupinka mladých ze ZÅ  Pouchov Hradec Králové, která zvítÄ›zila  v národní soutěži Å ampióni pro Afriku. Celého setkání se zúčastnil mezinárodní tým Å ampióni pro Afriku     a také Tlhakiso z Lesotha, jako pÅ™edstavitelka afrického kontinentu.

O čem celý meeting byl?

 

Setkání v krakovském Salesiánském centru jsme odstartovali již ve stÅ™edu večer. Program byl ve znamení: „Poznej různé zemÄ›!“  Skupinka z každé zemÄ› si pÅ™ipravila pÅ™edstavení svého národa a pÅ™ivezla na ochutnávku nÄ›co z domácí kuchynÄ›. Nezůstali jsme jen u jídla v podobÄ› lahodné italské pizzy, vydatné české bramboračky nebo voňavých nÄ›meckých preclíků, také jsme si zatancovali „Makarénu“ ve žhavém Å¡panÄ›lském stylu i českou polku v Polsku.

 

Druhý den jsme mÄ›li možnost se mezi sebou více poznat, program vÅ¡ak nebyl zaměřen pouze na zábavu. Pomocí aktivity „Hot line“ jsme diskutovali o diskriminaci a jejich následcích. Vyřčené i nevyřčené úvahy bÄ›hem dopoledne jsme doplnili o praktické ukázky. Odpoledne totiž byla příležitost zažít diskriminaci na vlastní kůži! Pro tuto aktivitu jsme byli rozdÄ›leni do skupin a podle instrukcí jsme budovali svá vlastní mÄ›sta určená jen pro určitý typ lidí. Tak se nám v Salesiánském centru objevilo hned nÄ›kolik imaginárních mÄ›st, která byla plná pÅ™edsudků vůči ostatním.  


Po každém obÄ›dÄ› byla možnost sportovních aktivit, asi nejvÄ›tší úspÄ›ch mÄ›l fotbal          a chození po provaze.


V pátek jsme se ještě trochu zabývali tématem diskriminace a hlouběji jsme se seznámili s apartheidem v Jihoafrické republice a Nelsonem Mandelou, který proti němu bojoval. Program však nebyl jen o Africe. Jednotlivé skupinky nám představily osobnosti, které jsou pro jejich země důležité. A tak nás navštívil „domácí“ papež Jan Pavel II., „náš“ Václav Havel, rakouský Wolfgang Amadeus Mozart, německá topmodelka Heidi Klum nebo italský kněz Don Bosco.


Pateční odpoledne už jsme věnovali přípravám na naši malou akci, kterou jsme plánovali uskutečnit na hlavním náměstí v centru Krakova. Ve skupinkách jsme dali hlavy dohromady a snažili se vymyslet nějakou akci, která zaujme, pobaví a současně lidem něco sdělí a navede k zamyšlení. Nakonec jsme společně vybrali nejlepší z našich nápadů a vznikla jedna velká akce.


Se zelenými maskami na obličejích jsme v sobotu kráčeli centrem Krakova a hlasitÄ› provolávali hesla: "One world, one love, one nation!"  Celá akce byla doprovázena zpÄ›vem národní africké písnÄ› Shosholoza a tradičním africkým tancem, který nás naučila Tlhakiso. Cílem akce bylo, aby se lidé zamysleli nad následky diskriminace. Svoje nápady a hesla mohli kolemjdoucí napsat na velký papír, který jsme pro nÄ› mÄ›li pÅ™ipravený. O celé této akci bude brzy video, které uveÅ™ejníme na naÅ¡ich webových stránkách.


Sobotní odpoledne už bylo zaměřené na hodnocení meetingu a k přípravám na večerní party. Večer se soutěžilo o nejhezčí africký oblek a jednotlivé skupinky si pro nás připravily zábavný program, který byl velmi originální. Nechybělo ani výborné jídlo, ani tanec a loučení na úplný závěr.

"Krakow was the best!!!! Very Very!!!!!!!!!!!!! Thank you so much!!!!!!!!!!!" napsal jeden z účastníků na zeď Šampiónů na Facebooku; a to mluví za vše.
Něco jsme se naučili, pobavili jsme se a hlavně jsme se seznámili s novými lidmi z jiných zemí.

 

Více fotografií z této akce najdete ZDE nebo na našich facebookových stánkách Šampióni.


Z kmene Zulu a Xhosa

Starší z dvojice, Nkosana Mkhize (31 let), je příslušníkem kmene Zulu. Od dětství žil se svými dvěma sestrami a bratrem v Johanesburgu, kde navštěvoval základní a střední školu. V roce 2005 přesídlil Nkosana do Cape Town (Kapské Město) a zapojil se zde do salesiánského projektu „Life Choices“ (Youth Development Project), který se v té době rozbíhal.

Cílem Life Choices je motivovat dÄ›ti a mládež ze základních a stÅ™edních Å¡kol k pozitivnímu a zodpovÄ›dnému přístupu ke svému životu. V rámci Å¡kolního pÅ™edmÄ›tu „Life orientation“ se salesiánÅ¡tí spolupracovníci jako Nkosana (tzv. „facilitators“)  snaží interaktivním způsobem, tedy prostÅ™ednictvím her a následných diskuzí, upozornit studenty na  problematiku drogové závislosti, HIV/AIDS, chudoby, kriminality aj. Výsledkem by vÅ¡ak nemÄ›la být pouze prevence – „facilitators“ vedou studenty k tomu, aby se naučili vážit si sami sebe, aby mÄ›li pozitivní životní cíle a také odvahu tyto cíle uskutečnit.


Mladší z dvojice, Brian Matola (22 let),  pochází z kmene Xhosa. Narodil se a vyrůstal se dvÄ›ma bratry na pÅ™edmÄ›stí Cape Town. JeÅ¡tÄ› bÄ›hem  studia na stÅ™ední Å¡kole se aktivnÄ› zapojil do projektu „Life Choices“, kdy se stal jedním z tzv. „peer-educators“.  

„Peer-educators“ jsou speciálně vyškolení studenti, kteří následně působí mezi svými vrstevníky. Snaží se je formálními i neformálními cestami ovlivnit a povzbudit, aby si zvolili takový životní styl, ve kterém nemají místo drogy, alkohol či předmanželský sex. Pro své spolužáky za tímto účelem organizují debaty, workshopy, vymýšlejí různé projekty aj.

Poté, co Brian dokončil Å¡kolu, rozhodl se, že bude v  práci pro „Life Choices“ pokračovat – nyní tedy působí stejnÄ› jako Nkosana na základních a stÅ™edních Å¡kolách jako „facilitator“. Jak nám Brian prozradil, bÄ›hem doby, kdy je v „Life Choices“, dostal nÄ›kolik lukrativních pracovních nabídek, rozhodl se vÅ¡ak zůstat, protože v práci s mládeží vidí smysl.


Dodejme na závÄ›r, že Brian a Nkosana jsou oba skvÄ›lí baviči, nadÅ¡ení fotbalisté, rádi si zatancují a zazpívají (nejen po africku :)). HlavnÄ› jsme je vÅ¡ak poznali jako velmi přátelské lidi, kteří si  umÄ›li získat vÅ¡echny svou bezprostÅ™edností, smyslem pro humor i laskavým srdcem.

Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat a popřát, aby se jim podařilo realizovat jejich životní sny a plány, o kterých nám vyprávěli.

 
Maruška Malá

Budoucí dobrovolnice 


„Call me Brian for tonight“

"Pro dnešek mi říkej Brian," byla slova, jimiž se představil mladší z dvojice černých sympaťáků. S Nkosanou a Brianem jsem v ČR strávila jen jeden den. I za tak krátkou dobu se tito srdeční veselí chlapíci, kteří přijeli v rámci projektu Šampióni pro Afriku, dokáží vrýt člověku hluboko do srdce.


Nkosana s Brianem
již projeli téměř celou republiku a svou cestu po Čechách i Moravě zakončili v Hradci Králové. Právě tam jsme společně s Veronikou Polívkovou, koordinátorkou projektu „Šampióni pro Afriku“, navštívili ZŠ Úprkova, ZŠ Milady Horákové a Biskupské gymnázium, jejichž žáci či studenti se zúčastnili soutěže Šampióni pro Afriku. Ve svých projektech se zabývali problémy Afriky. Nyní měli možnost ´zažít trochu Afriky naživo´.


Program, který měli Nkosana a Brian připravený, byl od začátku až do konce akční a maximálně interaktivní - a především v každém zúčastněném zanechal něco nového, pozitivně zvláštního. Třída dává potleskem najevo, že program může začít. Za bujarého křiku (zpěvu?) a tance se ´na scénu´ vrhají dva černí živlové. Záhy se dozvídáme něco o historických kořenech původních obyvatel Jižní Afriky, které hluboce ovlivnily další vývoj této země až do současnosti.

 

Vyvrcholení přichází hned zkraje, a to v podobě prvního jihoafrického demokratického prezidenta Nelsona Mandely, živě a osobně. Přichází se s námi podělit o svůj životní příběh. Jeho poselství nenechává nikoho chladným:

 

„Budoucnost máte ve svých rukou. VÅ¡ichni jsme součástí jednoho živého organismu. Každý orgán má svou nezastupitelnou roli a své místo. Žádný není ménÄ›cenný, protože bez nÄ›j by bylo tÄ›lo chromé. Klíčem ke skoncování s utlačováním je vzájemný respekt. Musíte se naučit respektovat a milovat sami sebe, abyste mohli respektovat a milovat také ostatní. Respektujte své rodiče a své učitele, protože vás podporují a chtÄ›jí pro vás to nejlepší. Víte, že na svÄ›tÄ› jsou tisíce dÄ›tí, které nemají, kdo by je podpoÅ™il. Každý z vás je velmi  důležitý, jste naší budoucností. Proto neváhejte rozhodovat se každý den pro správnou vÄ›c!“ apeluje Brian ve svém poutavém hereckém projevu. 

 

Nkosana jej pak doplňuje a pokračuje v duchu poslání salesiánské organizace Life Choices působící v Kapském městě: „Můžeš být šťastný teď a tady, kde jsi a jaký jsi. A můžeš být i nešťastný. Je to tvoje volba, tak toho využij!“

 

Jihoafrickou kulturu barvitě dokreslují společné ´hry´ - zpěvy a tance, které mobilizují vaše skryté rezervy energie, optimismu i hlasivek. Je to, jako kdyby vám někdo vyměnil vaše vybité baterie za nové. Máte chuť jít a rozdávat dál.

Volné odpoledne jsme se rozhodli využít k relaxaci v parku. Přidalo se k nám několik studentů Biskupského gymnázia. Zatímco Nkosana spokojeně podřimoval ve stínu, Brian nás vytrvale nutil trénovat angličtinu.


Každopádně ti dva se dokonale doplňovali. Jejich optimismus, obrovský pozitivní náboj a spontánní srdečnost byly obdivuhodné, zvlášť vzhledem k tomu, co všechno již měli za sebou (5 týdnů cestování po Evropě) i vzhledem ke zdravotním potížím (zřejmě alergie na český pyl Brianovi večer přerostla v ochromující bolest hlavy). Svůj zdroj nehodlali tajit. „Na prvním místě je Bůh...“ prozradil večer Nkosana zvídavým a nadšeným studentům Biskupského gymnázia, kteří se chystali strávit poslední noc školního roku společně ve škole.


My – Nkosana, Brian a já jsme strávili jejich poslední noc v ČR v salesiánském centru v Praze - Kobylisích. Ráno odjedou do Mnichova a pár dní nato odletí zpět do teplých krajin. Ani po (nejednom) náročném dni a pár hodinách spánku nechyběl Brianovi jeho osobitý humor: „Vstával jsem v půl šesté. Byl jsem hodinu v koupelně.“ „Co jsi tam dělal tak dlouho?“ divím se. „Snažil jsem se smýt ze sebe tu černotu.“

 

Kristýna Čapková
od září 2010 do června 2011 dobrovolnice v JAR

 

Fotogalerie ZDE.


Jihoafričani se vydali také na východ

Sobotu, neděli a pondělí strávila naše africká návštěva, Brian a Nkosana z Jihoafrické republiky, na východě Moravy – ve Zlíně a ve Fryštáku. Po Evropě cestují už šestým týdnem a přestože jsou stále plní energie a vždy připraveni si povídat a odpovídat na otázky, jejich víkend byl spíše odpočinkový.

V sobotu odpoledne jsme dorazili do Fryštáku, kde se konal už sedmý ročník DISfestu, hudebního festiválku pořádaného v Domě Ignáce Stuchlého. Atmosféra byla příjemná. Zpočátku bylo ne příliš početné publikum roztroušené ve skupinkách po dvoře a spíše než děním na podiu se zabývalo hovorem. To se ovšem změnilo, když na podium nastoupili Brian a Nkosana se svým vystoupením. V patnácti minutách se jim povedlo všechny účastníky strhnout a roztančit. Potom už si jen užívali festivalu a pohody příjemného odpoledne. Oba byli dokonce nadšení z improvizačního představení, které bylo součástí programu, navzdory tomu, že z něj nerozumněli jedinému slovu.

Fryštáčtí kluci neodolali příležitosti zahrát si fotbal s Afričany a vyzvali je na zápas. Ve večerních hodinách se potom Brian i Nkosana s většinou publika vrhli do tanečního reje za hudby nejočekávanějšího hosta festivalu – skupiny Traband.

Spát jsme šli všichni až v pozdních nočních hodinách a tak se i nedělní program nesl v poklidném relaxačním duchu. Ráno jsme se přesunuli do Zlína na mši u salesiánů, odkud jsme dál pokračovali na oběd k rodině Jirky Pavelce, bývalého dobrovolníka v Zambii. Pavelcovi nás pohostili typickým čekým menu – nudlovou polévkou, oblíbenou kombinací vepřo knedlo zelo a domácími buchtami. Děkujeme za pohostinnost!

Odcházeli jsme neradi, ale čekal nás další program. V salesiánském klubu mládeže se Brian a Nkosana zapojili do fotbalu s místními kluky, kteří z nich byli nadšení a neměli vůbec problém se s nimi domluvit i rukama a nohama.

Den jsme zakončili táborákem společně s mladými lidmi ze Zlína a okolí. Opékaly se buřty, zpívalo se česky i anglicky, hrály se české i africké hry a všechno dohromady to utvořilo tak příjemnou a přátelskou atmosféru, že se nám jen těžko se všemi loučilo.


V pondělí začal školákům poslední týden tohoto školního roku a tak jsme se s Afričany vydali do Církevní základní školy ve Zlíně, abychom jim tyto poslední dny zpestřili zajímavým programem. V prezentaci spojené s vyprávěním, zpěvem a tancem Briana a Nkosany se žáci dozvěděli něco o historii Jihoafrické republiky a jejích současných problémech. Zároveň se mohli na cokoliv zeptat – někteří to sami zvládali anglicky, některým s překladem pomohla paní učitelka angličtiny. Aby žáky trochu probudil a povzbudil k diskuzi, naučil je Nkosana několik pohybových her.

Po skončení prezentace se představily holky ze sedmé třídy, které v pátek vyhrály finále rozvojového projektu Šampióni pro Afriku se svým filmem a návrhem výroby plstěných šperků a ozdob na podporu Afriky. Brian i Nkosana si potom sami vyzkoušeli výrobu těchto šperků a nakonec byli oba obdarováni plstěnými náhrdelníky z dílny Církevní školy. Ze školy už jsme vyrazili na nádraží, abychom se vlakem vydali do další zastávky na cestě po České republice –do Hradce Králové.

 

Markéta Lengálová
od září 2010 do srpna 2011 dobrovolnice v Kongu

Fotogalerie ZDE. 


Brian a Nkosana už jsou tady!

Do Prahy přijela návštěva z Jihoafrické republiky o den dřív, ale to vůbec nevadilo. Mohla jsem s nimi strávit o den déle a to mě jen těšilo.


Ve čtvrtek 24.6.2010 jsme společně navštívili jazykové gymnásium Nad Alejí na Praze 6. Zde Nkosana a Brian předvedli své úžasné představení zaměřené na zvýšení informovanosti českých studentů o problémech JAR. Podle mého názoru se Jihoafričanům podařilo vytvořit skvělou atmosféru. Studenti reagovali velmi spontánně a nejednou se přidali k jejich tanci a hrám.


Odpoledne jsme věnovali přípravám na páteční představení v rámci finále soutěže Šampióni pro Afriku. Večer jsme již pouze s Brianem podnikli výlet po pražských památkách.

V pátek, jak je již uvedeno výše, jsme se zúčastnili finále soutěže Šampióni pro Afriku, kde Nkosana s Brianem předvedli zkrácenou verzi svého vystoupení. Ve chvíli, kdy si vzali mikrofon, tak doslova roztančili celý sál. Na konci ještě předali dorty vítězům a opět rozpohybovali všechny přítomné. O přestávkách se živě bavili s účastníky soutěže.


Celá soutěž zaměřená na Afriku se jim velmi líbila. Měli možnost ochutnat africký millipap s chakalakou a zavzpomínat tak na svou rodnou zemi. Když jsem se Briana zeptala, co na to všechno říká, tak odpověděl: „Afrika je kontinent, který se vypořádává se spoustou problémů. Mnoho lidí ztratilo víru v tento kontinent. Zdá se, že problémů je příliš mnoho. Dvacátý pátý červen byl pro mě velmi emotivní - vidět tolik mladých lidí, snažících se pomoci těmto zemím a udělat tento svět lepší pro každého. To je něco, co by nemělo být bráno na lehkou váhu. Prostě potřebujeme motivovat více lidí, aby pomohli těm, kteří si nemohou pomoci sami.“

 

Po slavnostním obědě jsme jeli na prohlídku pražského centra. Den jsme pak zakončili táborákem v Jílové u Prahy, kde jsme si opekli buřty, zazpívali české i anglické písničky. Nechyběla ani chvilka poezie v podání Briana a africký tanec. Na oplátku jsme je naučili českou mazurku.


Osobně jsem velice ráda, že jsem měla příležitost poznat oba naše hosty, kteří jsou jedním slovem skvělí.


Saša Ševčíková

od září 2010 do srpna 2011 dobrovolnice v JAR 

 

Celá fotogalerie z návštěvy v Praze ZDE.


V Kobylisích se ve finále utkali Šampióni!

Právě v době, kdy jednotlivé fotbalové týmy bojovaly o titul Mistr světa, vyvrcholila soutěž o nejlepší rozvojový projekt, v němž se hrálo o titul Šampión pro Afriku. Soutěž probíhala ve dvou kolech. Studenti a žáci realizovali své projekty na témata Afrika, rozvojová spolupráce, děti ulice a fotbal ve svých školách a městech. Ze 39 přihlášených týmů žáků základních a středních škol nebo dětí z nízkoprahových klubů se do finále probojovalo deset nejlepších.

25. 6. 2010 ožilo Salesiánské centrum v Praze v Kobylisích mladými lidmi, kteří sem přijeli z celé České republiky. Nejlepší projekty vytvořili žáci základních škol v Příboře, Zlíně, Staňkově, Hradci Králové, Nymburku a Loučné nad Desnou. Na finále panovala skvělá atmosféra. Jeho součástí bylo představování jednotlivých projektů a vědomostní soutěž. Zástupci týmu poznávali na obrázcích např. vuvuzelu – africkou trumpetu , sangomu – afrického léčitele nebo třeba ostrov, kde byl vězněn Nelson Mandela. Také si vyzkoušeli přenášet předměty na hlavě, jako to dělají v Africe nebo se utkali v soutěži Riskuj.

Prezentace projektů byly velmi zajímavé a nápadité.  Tým ze ZÅ  Pouchov Hradec Králové povídal o své cestÄ› do Afriky. Soutěžící ze Zlína pustili kousek zajímavého filmu o rozdílech mezi Evropou a Afrikou, který natočili a žáci z Loučné nad Desnou uvaÅ™ili tradiční africké jídlo Milippap s Chakalakou.„Chutná úplnÄ› jako ta naÅ¡e Chakalala. Jsem rád, že jím zase nÄ›co afrického”, Å™ekl Nkosana z Jihoafrické republiky, který je již 5 týdnů v EvropÄ› a v rámci projektu Å ampióni pro Afriku navÅ¡tÄ›vuje s Brianem Å¡koly ve vÅ¡ech partnerských zemích projektu.
Nkosana s Brianem zpestÅ™ili finále krátkým kulturním programem a roztančili celý sál. Naučili nás tanec “Banana” nebo “Welcome to Cape Town”. O pÅ™estávce  byla možnost se s nimi jeÅ¡tÄ› pobavit.

A jak to vlastnÄ› dopadlo? „Bylo těžké vybrat ty nejlepší. Každý projekt mÄ›l nÄ›jaký nápad a byl něčím zajímavý. Podle mÄ› vÅ¡echny projekty, které jsem vidÄ›l, byly nejlepší”, Å™ekl porotce Tadeáš Novák z PR agentury. Tadeáš společnÄ› s Lenkou ÄŒernou ze společnosti Excellent Plzeň, s. r. o. vyhlaÅ¡ovali výledky soutěže. Na prvním místÄ› v mladší kategorii se umístil tým z Církevní základní Å¡koly ve ZlínÄ› s projektem „ Pomáhejme Africe”. V kategorii 15 – 19 let vyhráli žáci ze ZÅ  Pouchov Hradec Králové s projektem „Jedeme do Afriky. Nechceme pomáhat na dálku!” Získali tak hlavní cenu – poukázku na interaktivní meeting v KrakovÄ›.  Ale ani ostatní týmy neodeÅ¡ly s prázdnou. Z rukou poroty, která se dále skládala z Jany Miléřové (zástupce kanceláře rozvojové pomoci), Gabriely Å terclové (bývalá dobrovolnice v Kongu) a Tomáše Vernera (ze společnosti T-Mobile), pÅ™ijaly hodnotné ceny od společnosti T-Mobile, časopisů Lidé a zemÄ›, 100+1, Eurobike, nakladatelství Portál a internetových obchodů www.fotbalovydres.cz, www.puzzle-prodej.cz a Salesiánské provincie. Každý tým získal fotbalový míč.

„Ten náš míč si nenecháme, ale poÅ¡leme ho naÅ¡emu kamarádovi do Keni!”, Å™ekla Eva Humlová – garant vítÄ›zného týmu.

Celé finále zakončil Nkosana slavnostním rozkrojením obrovského dortu ve tvaru fotbalového hřistě a fotbalového míče. Všem týmům gratulujeme!!!!

Fotogalerie z finále ZDE.

Video z akce ZDE.


Brian Matola a Nkosana Mkhize v ÄŒR

Ve středu večer k nám dorazí návštěva z Jihoafrické republiky. Jsou jimi Brian Matola a Nkosana Mkhize. Jsou to dva mladí pracovníci salesiánské organiace Life Choices působící v Kapském Městě. Tato organizace pomáhá mladým lidem v oblasti prevece AIDS a obětem sexuálního násilí.

Do Evropy přijeli v rámci projektu Šampióni pro Afriku a v každé partnerské zemi stráví přibližně týden. Cílem jejich cesty je navštěvovat školy v Evropě, ve kterých probíhal projekt Šampióni pro Afriku. Mají těmto školám zprostředkovat přímý kontakt s Afrikou, ukázat mladým lidem svoji kultura a zodpovědět otázky, které je napadali při seznamování se s Afrikou.

Již byli v Německu, Španělsku, Itálii a Polsku. Právě těď navštěvují školy v Rakousku a poté přijedou do Prahy. Ze zpráv od našich partnerů jsou to dva velmi přijemní lidé, kteří si svým skvělým programem získávají děti a mladé lidi z Evropy.

U nás nejdříve stráví dva dny v Praze. Zde představí svůj interaktivní program v Gymnáziu Nad Alejí. Při programu seznámí mladé lidi s jihoafrickou historií, s Nelsonem Mandelou, předvedou tradiční "holínkový tanec" nebo zazpívají národní píseň. V pátek se zúčastní finále soutěže Šampióni pro Afriku. Večer stráví s mladými u táboráku v jedné farnosti blízko Prahy. V sobotu ráno se vydají do Fryštáku, kde se budou moci pobavit na hudebním festivalu DisFest. Neděli prožijí zase s mladými lidmi ze Zlína, kteří si pro ně připravují zajímavý program. V pondělí navštíví Církevní základní školu ve Zlíně a poté se vrátí opět do Čech, tentokrát do Hradce Králové. V Hradci budou prezentovat svůj program ve dvou školách - ZŠ Úprkova a ZŠ Milady Horákové. Odpoledne stráví se studenty Biskupského gymnázia. Tím jejich program v ČR končí a ve středu ráno odjedou do Mnichova, kde pobudou ještě pár dní a poté se vrátí zpět do Jihoafrické republiky.

Na jejich návštěvu se již moc těšíme!


Pozvánka z FoRS

FoRS srdečně zve učitele a zástupce organizaci angažujících se v oblasti rozvojového vzdělávání na "Národní seminář k metodám evaluací aktivit v oblasti GRV". Seminář se bude konat dne 10. - 11. 6. v Praze.

Přihlašovat se můžete do 28. 5. 2010.


Veškeré informace o semináři otevřete ZDE.

Přihláška ke stažení ZDE.


JAR - Katka -...mezi Vánocemi a Velikonocemi

Katka Gutwirthová, která právÄ› působí jako dobrovolnice v Johannesburgu, nám poslala další dopis. V Johannesburgu už naÅ¡la své místo:  nÄ›kolikrát týdnÄ› vyučuje matematiku a náboženství a pořádá různé akce. Podle jejích slov poznává jak "černou",  tak i "bílou" Afriku. Také v Jihoafrické republice oslavili 100 dní do začátku Mistrovství svÄ›ta ve Fotbale. O tom jak to vypadalo a jak se Katce v Africe daří je její Å¡estý dopis, který si můžete pÅ™ečíst zde


Africká hudba

Zambijská hudba

Písničky, které nazpívali studenti z Chongoly si můžete stáhnout z našich stránek. Odkaz pro stažení najdete zde.

 

Nsango malamu

Nsango malamu  znamená v jazyce lingala „dobrá zpráva“.


Nsango malamu je hudební skupina, která se skládá převážně z lidí z různých zemí Afriky žijících v ČR. V jejich repertoáru je hudba z Konga a Angoly, kterou se snaží otevřít širokému spektru posluchačů nové obzory do světa Africké hudby.
Tato skupina chce svým zpěvem prezentovat africkou kulturu. Zpívají duchovní i tradiční folklorní písně v Afrických jazycích lingala, kikongo a v některých písních jazykem swahili. Jejich koncery jsou doprovázeny také bubenickou a taneční show.


Chcete-li zpestřit svou hodinu ukázky jejich písní najdete na www.nsangomalamu.cz.
Soutěž o nejlepší rozvojový projekt

15. března 2010 byla vyhlášena soutěž pro školy a jiné neformální skupiny dětí a mládeže o nejlepší rozvojový projekt. Více informací ZDE.


JAR - Katka Gutwirthová - Cesta po Africe

 

Katka Gutwirhová naše dobrovolnice působící v Jihoafrické republice nám poslala další dopis. Tentokrát nejen o JAR, ale také o její cestě po dalších afrických zemích. Katka navštívila Lesotho, Swazijsko, Mozambik a Zimbabve. V dopise srovnává jednotlivé země a píše o svých zážitcích z cest. V dopise najdete také odkaz na její fotky.

Nakonec dopisu se dočtete o novém přítustku do jejich komunity, kterého pojmenovali FIFA!

Více v dopise:

Zdravím ze studeného Johannesburgu!
18. prosince jsme v oratoři oslavili Vánoce, rozloučili jsme se s asistenty (to
jsme ještě nevěděli, že s některými napořád) a brzy ráno 19. prosince jsem vyrazila do vysněné Afriky. Nejprve jsem jela na Vánoce...(pokračování ZDE).


Šampióni v Třetím světe na radiožurnále

Ve středu 10.2. odvysílal radiožurnál rozhovor s koordinátorkou projektu Veronikou Polívkovou rozhovor v rámci pořadu Třetí svět.

S Pavlem Polákem jsme si povídali o projektu Šampióni pro Afriku, proč zrovna Šampióni a co má projekt přinést našim dětem a mladým lidem.

Rozhovor si můžete poslechnout v archivu pořadu Třetí svět.


Šampióni pro Afriku v Praze

Na konci ledna se do Prahy Kobylis sjeli zástupci ze všech zemí, které jsou zapojeny do projektu Šampióni pro Afriku. Do Prahy přijeli 4 zástupci z Německa (Benedikt, Claudia, Melanie a Thessa), Lucas z Itálie, Inés ze Španělska, Christiane z Rakouska a Ella z Polska. Program na tuto třídenní schůzku byl jasný. Nejdříve se zhodnotil uplynulý úspěšný půlrok, kdy jsme všichni intenzivně pracovali na tvorbě počítačových her „Vítězové ulice“ a „Dobrodružství v Kapském Městě“. Tyto počítačové hry se již od prosince distribuují do škol ve všech partnerských zemí. DVD si objednalo do této chvíle 3915 učitelů, vychovatelů a vedoucích mládežnických skupin. Z toho nejvíce registrací má Německo. V České republice jsme již rozdistribuovali cca 700 DVD a stále je možné registrovat se - zbývá posledních 300 DVD.
Hlavním důvodem schůzky bylo plánování dalšího půlroku. V roce 2010 nás čeká vyhlášení soutěže o nejlepší rozvojový projekt, návštěva dvou mladých Jihoafričanů v Evropě a mezinárodní setkání mladých nadšenců do rozvojové spolupráce v Krakově. Všechny tyto aktivity bylo potřeba dobře naplánovat, aby se daly realizovat ve všech partnerských zemích.
NÄ›kteří členové týmu navÅ¡tívili Prahu poprvé, proto  jsme nemohli vynechat procházku večerní Prahou, navÅ¡tívení kubistické kavárny, která svou architekturou vÅ¡echny partnery velmi zaujala a líbila se jim, ale také pravou českou hospodu s knedlíky a pivem.
Po třech dnech plánování, jednání a diskuzí byla schůzka Šampiónů u konce a my zase komunikujeme skrze emaily. Těšte se tedy na rok 2010 s Šampióny pro Afriku!


Změny v projektu

Jednou z ústředních aktivit projektu Šampióni pro Afriku je mezinárodní setkání mladých lidí z jednotlivých zemí Evropy. Toto setkání se mělo uskutečnit v červenci 2010 ve Vídni. Z časových a provozních důvodů bylo toto setkání mladých přesunuto na září 2010 do Krakova. O tom, jak bude probíhat výběr účastníků na toto mezinárodní setkání se brzy dozvíte na našcih stránkách.


Přejeme úspěšný rok 2010

Vkročte do nového roku s projektem Šampióni pro afriku. Registrace zde.


JAR - Kateřina Gutwirthová - Letní prázdniny

Katka Gutwirthová se raduje, že mají konečně letní prázniny! O tom, jak vypadaly vánoční besídky s dětmi v oratoři a ve škole se dozvíte v dalším dopise ZDE.


JAR - Katka Gutwirthová - Fair play se vyplácí

Katka Gutwirthová nám napsala další dopis, tentokrát se zmiňuje, že i v Africe už odpočítavají dny do mistrovství světa ve fotbale. V den, kdy poslala svůj třetí dopis, zbývalo do vypuknutí šampiónátu 200 dní. Děti, o které se tam stará ale už mají fotbalový zápas za sebou. Více si přečtěte v dalším dopise zde.


První měsíc Katky v Jihoafrické republice

Katka Gutwirthová pomalu poznává Jihoafrickou republiku. Svůj druhý dopis nazvala: Mnoho tváří JARu. O dalších zážitcích naší dobrovolnice v Johannesburgu si můžete přečíst zde.


První zprávy z JARU

Katka Gutwirthová odjela do Jihoafrické republiky. V JARU stráví rok jako dobrovolnice v salesiánském cetnru v Ennerdale. Ennerdale je místem, kde se bude odehrávat část počítačové hry. 

O cestě, prvních dojmech z Afriky, o tom jak to vypadá u nich ve škole, jací jsou děti a s čím vším se tam Katka potýká si můžete přečíst v jejím prvním dopise zde.


Nadšení při testování hry

Třída 4B Základní školy Ericha Kästnera v Bonnu testuje hru „Vítěz ulice“

Tým „Šampionů pro Afriku“ z Bonnu a skupina programátorů a grafiků z Berlína horečnatě pracují na tom, aby byla hra včas hotová. Po dlouhé době příprav je testovací verze hry „Vítěz ulice“ na světě.

1. září 2009 testovali žáci čtvrté třídy hru určenou pro vÄ›kovou kategorii 8 až 12 let.  Žáci se ve skupinkách po čtyÅ™ech nebo pÄ›ti proklikávali se zápalem ulicemi Kapského MÄ›sta. SpolečnÄ› pÅ™emýšleli, jak by si mohli jako dÄ›ti ulice vydÄ›lat peníze a kde by bylo nejlepší pÅ™espat: pod keÅ™em, ve vchodu domu nebo v Å¡achtÄ› kanálu? Nakonec vÅ¡echny skupinky dokázaly vydÄ›lat peníze na zápis na fotbalový turnaj, který se koná v Kayelitshe, což je jedna chudinská čtvrÅ¥ na okraji Kapského MÄ›sta. „My jsme vyhráli, zvládli jsme to!“, jásaly dÄ›ti, když na konci turnaje obdržely pohár.

„ Já bych si tu hru koupil, kdyby přišla na trh“, prohlásil desetiletý Dominik.

Když odhlédneme od pár maličkostí, které už naši programátoři stejně opravili, má hra u dětí velký ohlas.

„To je teda úlet, podívej, tady jsou fotky a skutečná videa.“

Navíc hra dosahuje přesně toho, co si předsevzala. Provokuje k přemýšlení a k vlastní aktivitě: „Jejda, chudáci děti ulice, musí spát fakt v kanále. To bych nikdy nechtěl zažít. Musíme s tím něco udělat!“

Takto pÅ™emýšlely skupinky dÄ›tí na konci hodiny. Testování pilotní verze ukázalo, že dÄ›ti chtÄ›jí vÄ›dÄ›t víc o jižní Africe a dÄ›tech ulice a chtÄ›jí se nÄ›jak zapojit. 

Urazili jsme už pořádný kus cesty v historii „Šampionů pro Afriku“. V příštích týdnech se bude testovat i verze hry „Dobrodružství v Kapském Městě“ pro věkovou skupinu od 13 do 18 let. Nadšení mladí nám potom pomáhají svými radami a návrhy. Průběžně vás budeme informovat o dalších krocích!

Váš tým „Šampióni pro Afriku“


V úterý 1. bÅ™ezna 2011 odstartoval druhý ročník akce s názvem Dnes jím jako Afričan. K devíti stovkám mladých lidí na Facebooku se letos pÅ™ipojili i  moderátoÅ™i Pavel AndÄ›l Tina Pletánková a houslový virtuos Pavel Å porcl. Známé osobnosti se 21. bÅ™ezna zúčastní veÅ™ejného doprovodného programu v Café NONA na Nové scénÄ› Národního divadla v Praze. „JasnÄ›, vÅ¡ichni chtÄ›jí zachránit Afriku a chtÄ›jí pomáhat, ale pojďte si to nejdřív zkusit,“ komentoval Pavel AndÄ›l smysl akce v poÅ™adu Dobré ráno s Jedničkou.

K projektu Dnes jím jako Afričan se může pÅ™ipojit každý prostÅ™ednictvím stránky Dnes jím jako Afričan na sociální síti Facebook, kde najdete také více informací.

(www.facebook.com/dnes.jim.jako.african)


Seite weiterempfehlen