Setkání s Jihoafrickou republikou

Jihoafrická republika je první africkou zemí, která hostí fotbalové mistrovství světa. V roce 1994 v zemi skončil apartheid – čtyřicet let trvající stav násilného oddělování bělochů od černochů. Od té doby se země stala hospodářsky nejrozvinutější částí afrického kontinentu. Zároveň však Jihoafrickou republiku sužují problémy – chudoba, AIDS, násilí a kriminalita. Na druhou stranu si zde lidé váží lidského života a umějí jej žít s neuvěřitelnou radostí.


Fotbal mezi černochy

Národ duhy – tak se někdy Jihoafričanům říká. Setkávají se zde nejrůznější kultury a za nádhernou přírodou sem každoročně míří tisíce turistů z celého světa. Právě k Jihoafrické republice se v létě 2010 obrátí oči všech fotbalových fanoušků. Šampióni pro Afriku vám umožní setkat se s obyvateli Jihoafrické republiky. Podívejte se, jak se žije na ulicích, v černošských čtvrtích, uprostřed cizí kultury.


Výzvy národa duhy

Jihoafrická republika trpěla dlouho pod apartheidem – nenávist vůči cizincům lze ještě dnes cítit na mnoha místech. Mezi chudými a bohatými bývá často propastný rozdíl. Také obvykle panuje nerovný vztah mezi ženami a muži, hlavně u nevzdělaných vrstev obyvatel. Zejména v černošských a chudinských čtvrtích vzrůstá kriminalita, AIDS se prudce šíří a dělá z mnoha dětí již v raném věku sirotky. Mnoho z nich se potom protlouká životem jako děti ulice.


Potenciál jižní Afriky

Před jižní Afrikou stojí několik zásadních otázek – témat, která rozhodnou o budoucnosti. Se všemi se musí obyvatelé Afriky potýkat, do všech vás zavede dobrodružná hra Šampióni pro Afriku.


Zásadní témata v Jihoafrické republice

 • soužití ve společnosti a rodinný život
 • krása země a její kulturní bohatství
 • postoj k tradici a moderním vlivům uvnitř společnosti
 • HIV / AIDS a další nemoci (TBC), sexualita
 • význam mistrovství světa ve fotbale 2010 pro Jihoafrickou republiku
 • rozdíly mezi městem a venkovem
 • rozdíly mezi chudými a bohatými
 • děti ulice
 • apartheid, vztah k minulosti a nenávist vůči cizincům
 • příčiny a důsledky násilí, kriminality a drog
 • vzdělání jako šance k překonání chudoby
 • obsah a smysl projektů rozvojové spolupráce

Čemu se můžeme my v České republice přiučit? Jak můžeme přispět k lepšímu uspořádání světa?


Hrát online

 Zde najdete obě počítačové hry a výukový materiál.


Seite weiterempfehlen