O partnerech


Německo - Don Bosco JUGEND DRITTE WELT e.V.

Don Bosco JUGEND DRITTE WELT e.V. podporuje již 30 let znevýhodněné děti a mládež v Africe, Asii, Latinské Americe a východní Evropě. Vyučujeme a pracujeme s mladými tam, kde to „hoří“ – například v Jihoafrické republice, kde chudoba vyhání děti na ulici, kde jsou rozbité rodiny a kde vzdělání není dostupné každému. Naším zkušeným partnerem na místě jsou Salesiáni Dona Boska, jejichž práci podporujeme ve více jak 90 zemích. 

www.jugend-dritte-welt.de


 


Rakousko – Jugend Eine Welt (J1W)

Účelem J1W je podpora národní a mezinárodní pomoci mladým a dlouhodobá rozvojová spolupráce.

www.jugendeinewelt.at


Španělsko – Jovenes y Desarollo (JD)

Jóvenes y Desarrollo (Mládež a rozvoj) je nevládní nezisková organizace, která vznikla v roce 1998, s vazbou na salesiánské hnutí. Naším hlavním cílem je usilovat o udržitelný osobní, společenský a ekonomický rozvoj v boji proti chudobě ve světě. V naší organizaci věnujeme zvláštní pozornost dětem a mládeži. Za nejúčinnější nástroj považujeme vzdělání. V roce 2006 jsme byli uznáni Španělskou agenturou pro vzdělávání jako „specialisté na vzdělávání”.

http://www.jovenestercermundo.org / www.nosotroslosabemos.org


Jižní Afrika – Salesian Planning and Development Office (SPDO)

SPDO se nachází v Kapském městě a je zodpovědné za koordinaci a rozvoj projektů Dona Boska v Jihoafrické republice.

www.salesians.org.za/SPDO.html


Polsko – Salezjanski Wolontariat Misyjny (SWM)

Polská organizace Salesian Missionary Voluntary Service - Youth for the World” je založena na nadšení lidí. Fungujeme od roku 1997 a od počátku se věnujeme zemím třetího světa. Naše činnost nespočívá pouze v zajišťování pomoci ve čtyřech světadílech, ale také se zabýváme rozvojem vzdělávání v naší zemi. Chceme ukázat, jak citlivě pomoci potřebným.

 http://swm.pl/


Itálie – Volunteers for International Development (VIS)

VIS je nestátní organizace, která provozuje rozmanité aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce a globálního vzdělávání. Projekty mají za cíl zlepšení základních faktorů pro další rozvoj: právo na vzdělání, požadavek lidských práv, rovnocenné postavení mužů a žen, stejně jako boj proti chudobě a sociálním nespravedlnostem.

www.volint.it

Seite weiterempfehlen