O partnerech


Německo - Don Bosco JUGEND DRITTE WELT e.V.

Don Bosco JUGEND DRITTE WELT e.V. podporuje již 30 let znevýhodnÄ›né dÄ›ti a mládež v Africe, Asii, Latinské Americe a východní EvropÄ›. Vyučujeme a pracujeme s mladými tam, kde to „hoří“ – například v Jihoafrické republice, kde chudoba vyhání dÄ›ti na ulici, kde jsou rozbité rodiny a kde vzdÄ›lání není dostupné každému. Naším zkuÅ¡eným partnerem na místÄ› jsou Salesiáni Dona Boska, jejichž práci podporujeme ve více jak 90 zemích. 

www.jugend-dritte-welt.de


 


Rakousko – Jugend Eine Welt (J1W)

Účelem J1W je podpora národní a mezinárodní pomoci mladým a dlouhodobá rozvojová spolupráce.

www.jugendeinewelt.at


Španělsko – Jovenes y Desarollo (JD)

Jóvenes y Desarrollo (Mládež a rozvoj) je nevládní nezisková organizace, která vznikla v roce 1998, s vazbou na salesiánské hnutí. Naším hlavním cílem je usilovat o udržitelný osobní, společenský a ekonomický rozvoj v boji proti chudobÄ› ve svÄ›tÄ›. V naší organizaci vÄ›nujeme zvláštní pozornost dÄ›tem a mládeži. Za nejúčinnÄ›jší nástroj považujeme vzdÄ›lání. V roce 2006 jsme byli uznáni Å panÄ›lskou agenturou pro vzdÄ›lávání jako „specialisté na vzdÄ›lávání”.

http://www.jovenestercermundo.org / www.nosotroslosabemos.org


Jižní Afrika – Salesian Planning and Development Office (SPDO)

SPDO se nachází v Kapském městě a je zodpovědné za koordinaci a rozvoj projektů Dona Boska v Jihoafrické republice.

www.salesians.org.za/SPDO.html


Polsko – Salezjanski Wolontariat Misyjny (SWM)

Polská organizace  „Salesian Missionary Voluntary Service - Youth for the World” je založena na nadÅ¡ení lidí. Fungujeme od roku 1997 a od počátku se vÄ›nujeme zemím tÅ™etího svÄ›ta. NaÅ¡e činnost nespočívá pouze v zajiÅ¡Å¥ování pomoci ve čtyÅ™ech svÄ›tadílech, ale také se zabýváme rozvojem vzdÄ›lávání v naší zemi. Chceme ukázat, jak citlivÄ› pomoci potÅ™ebným.

 http://swm.pl/


Itálie – Volunteers for International Development (VIS)

VIS je nestátní organizace, která provozuje rozmanité aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce a globálního vzdělávání. Projekty mají za cíl zlepšení základních faktorů pro další rozvoj: právo na vzdělání, požadavek lidských práv, rovnocenné postavení mužů a žen, stejně jako boj proti chudobě a sociálním nespravedlnostem.

www.volint.it

Seite weiterempfehlen