Prohlášení

U všech těchto odkazů zdůrazňujeme, že nemáme žádný vliv na tvorbu a obsah stránek, na které odkazujeme. Proto se tímto výslovně distancujeme od obsahu všech stránek z linků na naší domovské stránce i na všech stránkách příslušejících k naší organizaci a jejich obsah si nepřivlastňujeme. Nepřebíráme žádné ručení za obsah stránek, na které se odkazuje na našich stránkách.

Za žádné údaje neposkytujeme záruku. Tiskové chyby a mýlky jsou vyhrazeny. Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez předchozího ohlášení provádět změny a doplnění. Za správnost, úplnost a aktuálnost neručíme.

Na naše internetové stránky by mohlo být odkazováno z jiných stránek bez našeho vědomí. Nemáme žádnou odpovědnost za obsah těchto odkazujících třetích stránek.

Seite weiterempfehlen