Pravidla soutěže

Kdo se může soutěže účastnit

1.    1. věková kategorie 8 – 14 let
       2. věková kategorie 15 – 19 let
2.    Soutěže se mohou účastnit děti a mladí lidé z následujících institucí či organizací, které mají sídlo na území České republiky:
o    Základní škola
o    Střední škola
o    Střední odborná škola
o    Odborné učiliště
o    Dětský domov
o    Středisko výchovné péče
o    Volnočasové kroužky
o    Klub mládeže
o    Farní společenství
o    Nepatříte-li do žádné z vyjmenovaných organizací a chcete se do soutěže zapojit, zavolejte nám nebo napište o jakou organizaci jde. Obratem se dozvíte, zda se můžete soutěže zúčastnit.

Pravidla soutěže a podmínky účasti

3.    Účast v soutěži je bezplatná.
4.    Projekty se musí týkat témat: rozvojová spolupráce, děti ulice, Afrika, fotbal – popř. Mistrovství světa ve fotbale v JAR sbližuje.
5.    Soutěží se v týmech o 4 lidech. Každý tým se smí přihlásit do soutěže pouze s jedním projektem.
6.    Každý tým uspořádá nějakou akci ve svém okolí, škole a představí tam své projekty (viz. Jak se zapojit do soutěže), tuto akci však může pořádat např. celá třída (více týmů) dohromady s tím, že představí hned několik projektů.
7.    Každý tým musí být garantován a veden učitelem, vychovatelem, vedoucím nebo jiným dospělým člověkem starším 21 let. Jeden člověk může být garantem několika týmů.
8.    Veškeré své návrhy, nápady můžete konzultovat s námi, můžeme vám také zprostředkovat kontakt na dobrovolníky, kteří byli v Africe.
9.    Autorská práva soutěžních projektů zůstávají soutěžícímu, nicméně účastí v soutěži autor souhlasí s využitím projektů za účelem propagace a prezentace Salesiánské asociace Dona Boska.
10.    Autor souhlasí se všemi způsoby využití přihlášených projektů na propagaci SADBY, výhradně však vždy pro osvětové a nekomerční účely (např. výstavy, publikace o ZRS, kalendáře, brožury apod.); autor souhlasí s tím, že využití bude bezúplatné a na dobu neomezenou, přičemž v ostatním zůstávají autorská práva autora nedotčena.
11.    Autor si je vědom toho, že nebudou-li přihlášené projekty splňovat stanovené náležitosti nebo nebude-li jeho přihláška podána stanoveným způsobem, bude projekt ze soutěže vyřazen.
12.    Nejlepší týmy budou odměněny hodnotnými cenami. Soutěžní výhry nelze vyplatit v hotovosti ani vymáhat právní cestou.
13.    Každý soutěžící je povinen vyplnit pravdivě údaje v přihlašovacím formuláři soutěže. Soutěžící vyplněním údajů ve formuláři souhlasí s pravidly soutěže a se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže. Souhlas je udělován dobrovolně.
14.    V případě hrubého porušení pravidel soutěže si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit daný soutěžní tým ze soutěže, případně po něm požadovat náhradu vzniklé škody.
15.    V případě zásadního porušení regulérnosti soutěže i zaviněním třetí osobou si provozovatel vyhrazuje právo zcela zrušit soutěž a po úvaze pokračovat v pořádání soutěže jinou formou. V případě velmi závažných okolností si provozovatel vyhrazuje právo předčasně soutěž ukončit. Provozovatel prohlašuje, že průběh soutěže zabezpečí prostředky obvyklými a přiměřenými pro podobný typ soutěží.

Jak se zapojit do soutěže

16.    Přihlášení a odevzdání soutěžního projektu:

A) Přihlášky do soutěže najdete na webových stránkách www.sampioni.cz. Přihlašovat se můžete od 1. dubna 2010 do 31. května 2010 do 24:00 hodin. (Pro kontrolu, že jste přihlášku odeslali vám přijde potvrzovací email s číslem přihlášky, který je nutný pro odevzdání projektového formuláře.)

Již je po uzavírce přihlášek.

B) Zorganizování prezentace projektu ve vašem okolí – výstava, prezentace, promítání videa apod. Akce musí být zorganizována po odeslání vaši přihlášky a před odevzdáním soutěžního projektu. Datum akce musí být uveden v přihlášce, aby se jej mohl účastnit zástupce Salesiánské asociace, která pořádá tuto soutěž. Prezentaci projektů ve vašem okolí může najednou uskutečnit více týmů (např. v rámci jedné třídy).

C) Odevzdání soutěžního projektu. Termín odevzdání projektů je od 1. května do 10. června 2010 do 24:00 hodin. Formulář soutěžního projektu vyplňte ZDE.


Soutěžní projekt musí obsahovat:
o    Vyplněný formulář s popisem projektu v uvedené délce (delší formuláře budou automaticky vyřazeny):
–    1x v papírové verzi s podpisem garanta týmu odešlete na adresu: Salesiánská Asociace Dona Boska, o.s. (SADBA), Kobyliské náměstí 1000/1, Praha 8 – Kobylisy, 182 00. Obálka musí být označena heslem: „Soutěž Šampióni pro Afriku“. Papírové verze formuláře zaslané poštou budeme přijímat do 15. června 2010 včetně. Rozhoduje datum přijetí.
–    1x v elektronické podobě odesláním skrze internetovou podatelnu do 10. června 2010 do 24:00 hodin. (Pro kontrolu, že jste projekt odevzdali vám přijde potvrzovací email.) Pouze elektronický formulář bez papírové verze nebude do soutěže zařazen a naopak. Formulář najdete na webových stránkách www.sampioni.cz v půlce dubna 2010.

o    Dokumentace – elektronická podoba přes internetovou podatelnu, informace najdete ve formuláři projektu na webových stránkách www.sampioni.cz. Dokumentaci je nutné odevzdat do 10. června 2010 do 24:00 hodin. V dokumentaci musí být zachycena vaše akce a její prezentace na veřejnosti. Tato dokumentace slouží jako obrázkový doprovod k vašemu popisu projektu.  (Vyberte si jednu z možností):

1) Video – max 5 minut. Video musí být současně vyvěšeno na www.youtube.com – jeho link musí být uveden ve formuláři s popisem projektu. Videa nemohou obsahovat žádnou hudbu, ke které nemáte autorská práva.
2) Fotodokumentace – max. 10 stran fotek s krátkými popisky.
3) Power pointová prezentace - max. 20 slidů.

D) Účast 5 nejlepších týmů z každé věkové kategorie z prvního kola na finále. Toto setkání se uskuteční 25. 6. 2010 v Salesiánském středisku v Praze - Kobylisích. Budete-li vybráni do druhého kola, jste povinni potvrdit účast na finále na email: soutez.sampioni@sadba.org.

 

Hodnocení projektů

Při hodnocení se budou dávat body ve škále 0 – 10 v oblastech:
1.    Tvořivost a originalita (Zde se bude hodnotit nápaditost, forma realizace nápadů).
2.    Rozvojová tématika (V této oblasti bude hodnoceno, zda se projekt dotýká rozvojové problematiky, zda se týká zemí třetího světa, nabízí možnosti řešení problémů v rozvojových zemích, šíření rozvojových otázek mezi své blízké a okolí).
3.    Splnění zadání soutěže: Projekty se musí týkat témat: rozvojová spolupráce, děti ulice, Afrika, fotbal – popř. Mistrovství světa ve fotbale v Jihoafrické republice sbližuje.
4.    Počet lidí, kterým byl projekt představen – dopad na místní komunitu. (Musí být doloženo podpisem garanta týmu, podpisy účastníků vaší akce, popř. fotodokumentací).

 

O co se bude hrát

 

Kategorie 8 - 14 let

1. místo: 4x mobil + 1x fotbalový míč (garant týmu:předplatné Lidé a Země)
2. místo: 4x předplatné Lidé a Země + 4x notebooková taška Tv Nova + 4x knížka + 1x fotbalový míč (garant týmu: žirafa + knížka)
3. místo: 4x notebooková taška + 4x fotbalový dres + 4x potítko + 1x fotbalový míč (garant týmu: žirafa)
4. místo: 4x fotbalový dres + 4x knížka + 4x puzzle + 1x fotbalový míč (garant týmu: knížka)
5. místo: 4x kšiltovka + 4x knížka + 4x puzzle + 1x fotbalový míč (garant týmu: knížka)

 

Kategorie 15 - 19 let

1. místo: Mezinárodní interaktivní meeting v Krakově pro 4 lidi + 4x notebooková taška + 1x fotbalový míč (garant týmu:Krakov + předplatné 100+1)
2. místo: 4x mobily + 4x knížka + 1x fotbalový míč (garant týmu: žirafa)
3. místo: 4x předplatné Lidé a Země + 4x notebooková taška + 1x fotbalový míč (garant týmu: žirafa)
4. místo: 4x předplatné 100+1 + 4x notebooková taška + 1x fotbalový míč (garant týmu: knížka)
5. místo: 4x fotbalový dres + 4x knížka + 1x fotbalový míč (garant týmu: knížka) 

 

Ceny jsou od dárců: T - Mobile, Portál, Eurobike, Computer Press a.s. předplatné časopisů Lidé a země, 100+1, talismany přímo z Afriky a další.

 

Děkujeme dárcům cen do soutěže.

 

 


Přihláška do soutěže

Uzávěrka přihlášek do soutěže byla 31. května 2010.


Formulář soutěžního projektu

Po přihlášení do soutěže zrealizujte svůj projekt, vyplňte formulář soutěžního projektu a odešlete podle instrukcí. Formulář k vyplnění najdete ZDE.Seite weiterempfehlen