Ahoj, milé studentky a milí studenti,

v roce 2010 se bude v Jihoafrické republice konat mistrovství světa ve fotbale. Rádi bychom vás seznámili s touto zajímavou zemí, s mladými lidmi, kteří v ní žijí, a samozřejmě také s mistrovstvím světa ve fotbale a jeho významem pro místní obyvatelstvo.

 

Pracovní listy vám umožní dozvědět se něco více o tématech, se kterými jste se setkali během hry „Dobrodružství v Kapském Městě".


Výukový materiál je pro lepší orientaci rozdělen do několika oblastí: 

 

Téma 1 – Základní informace o Jihoafrické republice
V této části se dozvíte základní informace o zemi, budete přemýšlet nad tím, co spojuje Evropu s Afrikou, jaké je postavení Afriky v globalizujícím světě apod. Pracovní listy vás povedou, ale bude záležet jen na vás, zda se aktivně zapojíte a co z toho získáte.

 

Téma 2 – Mladí v Jihoafrické republice 
Způsob života dětí a mladých lidí se v některých oblastech jižní Afriky velmi liší od toho, jak jej známe z Evropy. V Jihoafrické republice najdeme mnoho dětí bez domova a jejich životy jsou ohroženy vysokou kriminalitou, užíváním drog, násilím a dalšími nástrahami, kterých jsou města plná. Hra „Dobrodružství v Kapském Městě“ (dostupná na DVD nebo na internetu) zprostředkovává pohled na život mladých a ukazuje jejich šance na lepší život.

 

Téma 3 – Rozvojové cíle tisíciletí 
Chudoba, kriminalita, rozdíly mezi bohatými a chudými nejsou ojedinělými problémy sužujícími Jihoafrickou republiku. Státy OSN se proto rozhodly touto problematikou zabývat a zavázaly se spolupracovat na společném programu nazvaném Rozvojové cíle tisíciletí neboli Millennium Development Goals. Tento program má vést k odstranění největších problémů rozvojového světa a je definován v několika základních cílech. Myslíme si, že tyto cíle jsou velmi důležité. Ale můžeme všechno přenechat OSN? Nebo neseme i my určitou zodpovědnost?


Téma 4 – Fotbal v Jihoafrické republice
Fotbal spojuje svět. A celý svět se setká v červnu 2010 v Jihoafrické republice. Jednotlivá města, ve kterých se budou konat zápasy mistrovství světa, ukážou, co znamená fotbal a fotbalové mistrovství pro jejich obyvatele. 

 

Téma 5 – Vzdělání & projekty 
Chudoba není něco, co nejde změnit. Ukážeme vám zde příklady toho, jak děti a mladí lidé s těžkými životními osudy vzali vše do vlastních rukou a změnili svůj život. V této části vám představíme čtyři projekty pomáhající dětem a mladým lidem. Zamyslíme se také nad tím, jak my v Evropě můžeme učinit svět o trochu lepším.

 

Pracovní listy budou již brzy ke stažení na našich webových stránkách.

 
Jak pracovat s přiloženým materiálem

Nejdříve vytvořte dvojice nebo malé skupinky o 3–4 žácích a společně vyplňujte pracovní listy. O tématech a správných výsledcích můžete poté diskutovat společně s celou třídou. Není-li čas na diskuzi, lze vytvořit nástěnku, kam vyplněné listy vyvěsíte, a tak se také dozvíte názory svých spolužáků. 

  •  Ve spoustě pracovních listů naleznete různé úkoly. 
  • Informace ke každému tématu najdete ve hře v doplňkových informacích, na internetu a v materiálu, který je k dispozici také na DVD.  
  • Dáme vám také tipy, odkud čerpat další informace. 
  • Až budete přemýšlet, jak byste mohli změnit svět, uvažujte reálně. Například státy na váš návrh asi nezmění svou politiku, ale něco změnit mohou.
  • Když budete mít nějaký nápad, podělte se o něj s námi. Dobré nápady zveřejníme na našich webových stránkách a zpřístupníme je tak žákům z šesti evropských zemí. Možná z toho bude nakonec něco víc než jen myšlenka.
  • Máte-li nové nápady, jak vylepšit vyučovací hodinu, napište nám o tom. Dobré nápady vyvěsíme také na webových stránkách, kde si je mohou přečíst i vaši učitelé.

 

 

Další zajímavé články:

Proč je vzdělání důležité?

Masakhane United

Salesiánský institut – Nový začátek pro děti ulice


Přejeme vám hodně zábavy a úspěchů s hrou „Dobrodružství v Kapském Městě" a s Jihoafrickou republikou. 
 
Srdečně vás zdraví
váš tým „Šampióni pro Afriku"
Výukový materiál pro studenty od 12 do             18 let již brzy ke stažení ZDE.

Seite weiterempfehlen