Výukový materiál pro studenty od 13 do 18 let

Milé učitelky, milí učitelé,

tento materiál zaměřený na Jihoafrickou republiku se věnuje pěti vybraným tématům z oblasti globálního vzdělávání, ke kterým nabízíme doprovodné výukové materiály. Pracovní listy navazují na počítačovou hru „Dobrodružství v Kapském Městě“. Díky nim bude Vaše výuka snadnější. Na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo na stránkách Metodického portálu pro vzdělávání můžete získat bližší informace o významu a zaměření globálního vzdělávání.

V těchto materiálech najdete podklady pro jednotlivá témata, která mohou sloužit i jako zdroj informací pro studenty.

  • Každé téma se objevuje v dobrodružné hře na DVD.  
  • V pracovních materiálech jsou odkazy na doplňkové informace ze hry, které se vztahují k danému tématu.
  • Materiály obsahují poznámky a prohlubující vysvětlení.  
  • Webové odkazy u jednotlivých témat Vám a Vašim žákům usnadní hledání informací na internetu.  


Jak realizovat vzdělávací projekt „Šampióni pro Afriku”?

Nejdříve si  studenti  zahrají  počítačovou  hru  a  virtuálně  se  přenesou  do  Jihoafrické  republiky,  kde  zažijí neuvěřitelná dobrodružství a poznají život svých vrstevníků z Afriky. Poté si vytvoří dvojice nebo malé skupinky o 3–4 lidech a společně vyplňují pracovní listy. O tématech a správných výsledcích můžete diskutovat společně s celou třídou. Není-li čas na diskuzi, lze vytvořit nástěnku, kam studenti vyvěsí vyplněné listy a tak se dozvědí názory svých spolužáků.


Časový rámec

Časová náročnost projektu závisí na počtu počítačů, které budete mít k dispozici. Osvědčila se práce ve dvojicích nebo skupinkách po 3-4 studentech, neboť studenti mohou plnit úkoly společně a při hraní hry nepotřebujete  tolik  počítačů. Počítačová hra by měla zabrat cca 2 vyučovací hodiny. Záleží na tom, jak žáci budou během hry diskutovat. Další hodiny můžete věnovat daným tématům podle Vašich časových možností. Můžete zpracovávat jen určitá témata. Ke zpracovnání úkolů již studenti nepotřebují počítač, pracovní listy lze vytisknot. Počítač a internet jim má sloužit jako zdroj informací.
 
Výukové materiály pro studenty jsou rozděleny do několika oblastí.

Téma 1 – Základní informace o Jihoafrické republice
V této části se studenti dozvědí základní informace o zemi, budou muset přemýšlet nad tím, co spojuje Evropu s Afrikou, jaké je postavení Afriky v globalizujícím světě apod. Pracovní listy je povedou, ale bude záležet jen na nich, zda se aktivně zapojí a co z toho získají.

Téma 2 – Mladí v Jihoafrické republice  
Způsob života dětí a mladých lidí se v některých oblastech jižní Afriky velmi liší od toho, jak jej známe z Evropy. V Jihoafrické republice najdeme mnoho dětí bez domova, jejich životy jsou ohroženy vysokou kriminalitou, užíváním drog, násilím a dalšími nástrahami, kterých jsou města plná. Hra „Dobrodružství v Kapském Městě“ (dostupná na DVD nebo na internetu) zprostředkovává Vašim žákům pohled na život mladých v Africe.

Téma 3 – Rozvojové cíle tisíciletí  
Chudoba, kriminalita a rozdíly mezi bohatými a chudými nejsou ojedinělými problémy sužujícími Jihoafrickou republiku. Státy OSN se proto rozhodly touto problematikou zabývat a zavázaly se spolupracovat na společném programu nazvaném Rozvojové cíle tisíciletí neboli Millennium Development Goals. Tento program má vést k odstranění největších problémů rozvojového světa a je definován v několika základních cílech. Myslíme si, že tyto cíle jsou velmi důležité. Ale můžeme všechno přenechat OSN? Nebo neseme i my určitou zodpovědnost?
 
Téma 4 – Fotbal v Jihoafrické republice
Fotbal spojuje svět. A celý svět se setká v červnu 2010 v Jihoafrické republice. Jednotlivá města, ve kterých se budou konat zápasy MS, žákům ukážou, co znamená fotbal a fotbalové MS pro jejich obyvatele.
 
Téma 5 – Vzdělání & projekty  
Chudoba není něco, co nejde změnit. Uvedeme zde příklady toho, jak africké děti a mladí lidé s těžkými životními osudy vzali vše do vlastních rukou a změnili svůj život. V této části žákům představíme čtyři projekty pomáhající dětem a mladým lidem. Zamyslíme se také nad tím, jak my v Evropě můžeme učinit svět o trochu lepším.
 

Soutěž „Šampióni ulice"

Přihlašte své žáky také do soutěže „Šampióni ulice” a zrealizujte s nimi vlastní rozvojově - osvětový projekt pro Vaši školu a její okolí. Více informací najdete na stránkách:
http://www.join-the-game.org/cz/pridej-se-do-hry/soutez-pridej-se-do-hry.html
 
Přejeme Vám a Vaší třídě příjemnou zábavu a hodně štěstí.  


Váš tým „Šampióni pro Afriku”


Výukový materiál pro studenty od 13 do                   18 let ke stažení ZDE.

Seite weiterempfehlen