Výukový materiál na interaktivní tabuli

Máte-li ve škole interaktivní tabuli, tak využijte náš výukový materiál právě na ni. Shlédněte krátké video o tom, jak tento materiál vypadá. Šampióny na interaktivní tabuli si budete již v nejbližších dnech moci stáhnout na této stránce.Výukový materiál pro žáky ve věku 8 - 12 let

Milé učitelky, milí učitelé,

skrze projekt „Šampióni pro Afriku”  máte možnost seznámit své žáky s tématem „ Život dětí v jižní Africe” . Tento výukový materiál Vám může být pomůckou pro zpracování témat rozvojové spolupráce poté, co si se svými žáky zahrajete počítačovou hru „Vítězové ulice”.

 

Jak realizovat vzdělávací projekt „Šampióni pro Afriku”?

Nejdříve si  žáci  zahrají  počítačovou  hru  a  virtuálně  se  přenesou  do  Jihoafrické  republiky,  kde  zažijí neuvěřitelná dobrodružství a poznají život svých vrstevníků z Afriky. Poté může následovat v dalších hodinách  interaktivní  výuka  pomocí  pracovních  listů,  které  mají  sloužit  jako  zdroj  informací  a inspirací. V každém pracovním  listu  jsou připraveny úkoly s  řešením. Ke každému  tématu uvádíme ještě  další  internetové  odkazy,  kde  se  můžete  dozvědět  více  informací. 

Není  nutné,  aby  se postupovalo  chronologicky.  Abyste  se  neztratili,  pomůže  vám  průvodní  list,  kde  je  seznam  všech pracovních listů a kam si můžete poznačit již splněné úkoly.
 
Časový rámec

Časová náročnost projektu závisí na počtu počítačů, které budete mít k dispozici. Osvědčila se práce ve dvojicích nebo skupinkách po 3-4 žácích, neboť si žáci mohou navzájem pomáhat při plnění úkolů a  nepotřebujete  tolik  počítačů.  Zpravidla  je  možné  absolvovat  celý  projekt  v  osmi  až  deseti vyučovacích hodinách. Můžete ale zpracovávat jen určitá témata a některé pracovní listy vynechat.
 
Využití počítače

Pokud máte  k  dispozici    jen  pár  počítačů,  nabízí    se možnost,    že  budete  projekt  kombinovat s dalšími úkoly, které  se obejdou bez počítačů, např. hledání v encyklopediích, příprava diktátu, který se týká  tématu,  hledání  hodícího  se  slovesa  nebo  přídavného  jména, matematická  slovní  úloha
apod. Také se můžete domluvit s jinými vyučujícími a spojit několik hodin do bloku.

Pracovní listy pro žáky jsou rozděleny do několika oblastí.

 
Témata pracovních listů:

Jihoafrická republika, země a lidé
Svazijsko
Rodinný život v Jihoafrické republice
Sangoma
Apartheid
Nelson Mandela
Děti ulice v Jihoafrické republice
Chudinské čtvrti
Vzdělání v Jihoafrické republice
Projekty pro děti ulice (Don Bosco)
Fotbal v Jihoafrické republice

 

Odkazy a řešení úkolů

Při zpracování pracovních listů žáci řeší různé úkoly. Odkazy na internetové stránky, kde můžete najít více informací a řešení jednotlivých úkolů najdete na webové stránce:

http://www.join-the-game.org/dvd/content/learning-html/cz/home/index.html

 

Soutěž „Šampióni ulice”

Přihlašte své žáky také do soutěže „Šampióni ulice” a zrealizujte s nimi vlastní rozvojově - osvětový projekt pro Vaši školu, rodiče a okolí. Více informací najdete na:

http://www.join-the-game.org/cz/pridej-se-do-hry/soutez-pridej-se-do-hry.html
 
Přejeme Vám a Vaší třídě příjemnou zábavu a hodně štěstí.  


Váš tým „Šampióni pro Afriku”
 


Výukový materiál pro žáky od 8 do 12 let                         ke stažení ZDE.

Seite weiterempfehlen