Setkání s Jihoafrickou republikou

Jihoafrická republika je první africkou zemí, která hostí fotbalové mistrovství světa. V roce 1994 v zemi skončil apartheid – čtyřicet let trvající stav násilného oddělování bělochů od černochů. Od té doby se země stala hospodářsky nejrozvinutější částí afrického kontinentu. Zároveň však Jihoafrickou republiku sužují problémy – chudoba, AIDS, násilí a kriminalita. Na druhou stranu si zde lidé váží lidského života a umějí jej žít s neuvěřitelnou radostí.


Fotbal mezi černochy

Národ duhy – tak se někdy Jihoafričanům říká. Setkávají se zde nejrůznější kultury a za nádhernou přírodou sem každoročně míří tisíce turistů z celého světa. Právě k Jihoafrické republice se v létě 2010 obrátí oči všech fotbalových fanoušků. Šampióni pro Afriku vám umožní setkat se s obyvateli Jihoafrické republiky. Podívejte se, jak se žije na ulicích, v černošských čtvrtích, uprostřed cizí kultury.


Výzvy národa duhy

Jihoafrická republika trpěla dlouho pod apartheidem – nenávist vůči cizincům lze ještě dnes cítit na mnoha místech. Mezi chudými a bohatými bývá často propastný rozdíl. Také obvykle panuje nerovný vztah mezi ženami a muži, hlavně u nevzdělaných vrstev obyvatel. Zejména v černošských a chudinských čtvrtích vzrůstá kriminalita, AIDS se prudce šíří a dělá z mnoha dětí již v raném věku sirotky. Mnoho z nich se potom protlouká životem jako děti ulice.


Potenciál jižní Afriky

PÅ™ed jižní Afrikou stojí nÄ›kolik zásadních otázek – témat, která rozhodnou o budoucnosti. Se vÅ¡emi se musí obyvatelé Afriky potýkat, do vÅ¡ech vás zavede dobrodružná hra Å ampióni pro Afriku.


Zásadní témata v Jihoafrické republice

 • soužití ve společnosti a rodinný život
 • krása zemÄ› a její kulturní bohatství
 • postoj k tradici a moderním vlivům uvnitÅ™ společnosti
 • HIV / AIDS a další nemoci (TBC), sexualita
 • význam mistrovství svÄ›ta ve fotbale 2010 pro Jihoafrickou republiku
 • rozdíly mezi mÄ›stem a venkovem
 • rozdíly mezi chudými a bohatými
 • dÄ›ti ulice
 • apartheid, vztah k minulosti a nenávist vůči cizincům
 • příčiny a důsledky násilí, kriminality a drog
 • vzdÄ›lání jako Å¡ance k pÅ™ekonání chudoby
 • obsah a smysl projektů rozvojové spolupráce

ÄŒemu se můžeme my v ÄŒeské republice pÅ™iučit? Jak můžeme pÅ™ispÄ›t k lepšímu uspořádání svÄ›ta?


Hrát online

 Zde najdete obÄ› počítačové hry a výukový materiál.


Seite weiterempfehlen