Konkurs

Gra przygodowa oraz dołączone do niej materiały dydaktyczne powinny być motywacją dla uczniów do aktywnych działań na rzecz rozwoju.
Poprzez inicjatywy społeczne uczniowie mogą nie tylko wpłynąć na swoje środowisko,
ale również zmienić sytuację dzieci i młodzieży w RPA.

 

Nasz konkurs „Join the Competition!“ jest zachętą dla uczniów, by włączyli się
z własnymi i kreatywnymi pomysłami w działanie na rzecz sprawiedliwego świata.


Cztery rożne kierunki działań

W ramach akcji dla poÅ‚udniowoafrykaÅ„skich dzieci i mÅ‚odzieży można dziaÅ‚ać na różnych pÅ‚aszczyznach. Z tego wzglÄ™du konkurs zostaÅ‚ podzielony na cztery kategorie.
W każdej kategorii grupy wiekowe 8-12 lat i 13-18 lat będą osobno oceniane.


1.Uczymy sie od siebie (peer-education)

Pod pojęciem edukacji globalnej kryje się nie tylko przekazywanie wiedzy
o rzeczywistości wykraczającej poza granice własnego państwa, ale również uczenie się od siebie nawzajem. Takie założenie znane jest jako „peer-education“ (edukacja rówieśnicza) i oznacza, że osoby z tej samej grupy społecznej i w tym samym wieku wzajemnie się edukują i wymieniają się informacjami.
Z edukacją rówieśniczą mamy do czynienia, kiedy uczniowie w roli mediatora uczestniczą w łagodzeniu sporów na szkolnym podwórku, kiedy starsi uczniowie pomagają młodszym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, kiedy młodzież udziela swoim rówieśnikom porad przy problemach z narkotykami, itd.

 

Również w ramach projektu â€žChampions for South Africa– Join the Game” mÅ‚odzi ludzie majÄ… szansÄ™ wzajemnie siÄ™ edukować. Gra może posÅ‚użyć w tym przypadku jako punkt wyjÅ›cia do tworzenia „na wÅ‚asnym podwórku” wystaw, przedstawieÅ„ czy filmów zwiÄ…zanych z RPA i innymi krajami Globalnego PoÅ‚udnia.
Inicjatywy tego typu nie tylko poszerzą świadomość samych organizatorów
i ich uczestników, ale także pozytywnie wpłyną na atmosferę w szkole czy mieście.

 

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody!
Czekamy na Wasze pomysły i inicjatywy!


2. Nowe formy działań zbiorowych (smart mobs)

Dzięki nowym, mobilnym i wszędzie dostępnym technologiom możliwe są wspólne działania i ich koordynacja w obrębie większej grupy ludzi. Dzięki temu powstaje nowa odmiana zaangażowania społecznego i politycznego. Takie akcje określane są mianem „smart mobs“ lub „social swarming“. Najczęściej organizowane są przy wykorzystaniu szybkich form komunikacji jak SMS lub portali internetowych (Facebook, Nasza-klasa itp.), co wzmacnia się zdolność ludzi do współdziałania.

 

Decyzję, czy, w jakiej formie i na jaką skalę akcje tego typu zostaną przeprowadzone, pozostawiamy dzieciom i młodzieży. W tej kategorii konkursu liczą się ludzie,
którzy zostanÄ… zgromadzeni, kreatywność oraz publiczne zainteresowanie akcjÄ…. 


3. Rzecznicy dzieci ulicy

W centrum Kapsztadu żyje około 2000 dzieci (do 21 roku życia) na ulicy.
Na skutek rozbitych rodzin, śmierci rodziców czy przemocy i gwałtu pozbawione są one domu i opieki. Powrót do normalnego życia możliwy jest tylko wtedy, gdy same zdecydują się aktywnie przeciwdziałać życiu na ulicy i będą przy tym wspierane przez kompetentne organizacje zajmujące się bezdomnymi dziećmi.

 

W tej kategorii konkursu dzieci i mÅ‚odzież mogÄ… zaangażować siÄ™ na rzecz dzieci ulicy poprzez kontakt z osobami lub organizacjami, majÄ…cymi bezpoÅ›redni kontakt
z najbardziej potrzebującymi w RPA. Przykładem inicjatywy dla tej kategorii może być rozesłanie do biur podróży własnoręcznych ulotek, które informowałyby turystów,
w jaki sposób należy zachowywać się w stosunku do bezdomnych dzieci.

 


4. Inne inicjatywy solidarności

Z pewnością istnieje jeszcze wiele innych sposobów, by zademonstrować solidarność
z dziećmi i młodzieżą z Afryki Południowej. Dlatego stworzyliśmy w konkursie „kategorię otwartą”, w żaden sposób nie ograniczająca fantazji i zaangażowania uczniów.


Atrakcyjne nagrody czekajÄ…

Każda klasa lub grupa, która przyśle swój projekt automatycznie bierze udział
w konkursie „Join the Competition!” i otrzyma certyfikat - „Szkoła dla Afryki Południowej”.

 

Wśród wszystkich szkół zgłoszonych do konkursu zostaną wylosowane te,
w których odbÄ™dzie siÄ™ wizyta dwóch przedstawicieli edukacji rówieÅ›niczej   (peer educators) z projektu „Life Choices“ w Kapsztadzie. Ponadto spoÅ›ród wszystkich projektów konkursowych zostanie wybrana klasa lub grupa, która bÄ™dzie mogÅ‚a wysÅ‚ać swojÄ… delegacjÄ™ na europejskie spotkanie mÅ‚odzieży w lipcu 2010 do Wiednia.
Tam wspólnie z delegacjami z innych krajów uczestniczących w konkursie „Champions for South Africa“ przeżyją MŚ w Piłce Nożnej 2010 oraz zaplanują i przeprowadzą akcję
na rzecz polityki rozwojowej.

 

„Champions for South Africa” obecnie pozyskuje kolejne atrakcyjne nagrody konkursowe, które będziemy Państwu tutaj prezentować.

Seite weiterempfehlen