Materiały dydaktyczne

„Champions for South Africa“ jest grą przygodową, która w trakcie zajęć przybliży Państwa uczniom temat „Jednego Świata” i wyzwań, jakie stoją przed światowym rozwojem. Zapraszamy do interaktywnej podróży po RPA.
Zobaczcie sami, jak radzą sobie ludzie w ubogich przedmieściach (townships)- tak blisko i zarazem tak daleko od wspaniałych stadionów i piłkarskiej wrzawy.

O czym marzą dzieci i młodzież w Południowej Afryce? Jakie mają możliwości,
by przetrwać swojÄ… ciężkÄ… i czÄ™sto niebezpiecznÄ… codzienność? Czy sÄ… sposoby,    
aby wyjść z ubóstwa w townships? Jakie szanse na edukację i wykształcenie mają dzieci ulicy?

 

Tutaj znajdą Państwo fragment gry!

 


Co zrobić, by przyszłość dla wszystkich ludzi miała sens?

Komputerowa przygoda umożliwia Państwa uczniom sprawdzenie siebie w zupełnie innym, obcym świecie, weryfikację swojego systemu wartości oraz wczucie się w rolę „obywateli świata” metodą zabawy. Oddajemy Państwu do dyspozycji uzupełniające materiały dydaktyczne, które pomogą połączyć wydarzenia przedstawione w grze
z rzeczywistymi sytuacjami w Afryce Południowej oraz wspomogą cały proces uczenia się. W materiałach opracowane zostały kluczowe tematy przedstawione w grze i ich porównane ze światem dzieci i młodzieży z europejskich krajów: Jak radzimy sobie
z ubóstwem w naszym kraju? Czy szanse na kształcenie zależą od pozycji społecznej?
Jak możemy kształtować nasze wspólne życie, by nadać sens przyszłości wszystkich ludzi sens?

Od grudnia 2009 można tutaj pobrać materiały dydaktyczne dla obydwu grup wiekowych od 8 do 12 lat i od 13 do18 lat. Mogą też Państwo zarejestrować się online do projektu
i wówczas materiały i gra automatycznie zostaną Państwu wysłane w grudniu.

Rejestracja online


Wskazówki metodyczne


Kompetencje


Gra online

  Tutaj można znaleźć obie gry przygodowa wraz z materiaÅ‚ami edukacyjnymi.


Seite weiterempfehlen