Republika Południowej Afryki


Spotkanie z Afryką Południową – na tym nam zależy!

Republika Południowej Afryki jest pierwszym afrykańskim gospodarzem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Po upadku apartheidu w 1994, RPA stała się motorem napędowym gospodarki regionu. Nawet w najlepiej rozwiniętym kraju kontynentu zauważalne są jednak takie problemy rozwojowe jak bieda, HIV/AIDS, przemoc, przestępczość. Mimo to widoczne jest tu także ogromne bogactwo wartości i radość życia.


Tygiel kulturowy i cel podróży

SpoÅ‚eczeÅ„stwo RPA uchodzi za swoisty tygiel, w którym stapia siÄ™ wiele kultur i narodowoÅ›ci. Spotkać tam można przedstawicieli ludnoÅ›ci czarnej, biaÅ‚ej, kolorowej i hinduskiej. Z tego wzglÄ™du mieszkaÅ„cy RPA zostali nazwani „narodem tÄ™czy”. RPA otoczona jest wspaniaÅ‚ymi krajobrazami i naturÄ….  WÅ‚aÅ›nie dlatego jest popularnym celem podróży dla ludzi z caÅ‚ego Å›wiata. 

 

Dokładnie latem 2010 roku uwaga wszystkich fanów piłki nożnej skierowana będzie na Afrykę Południową. „Champions for South Africa“ umożliwia w roku MŚ bezpośrednie spotkanie z ludźmi z Afryki Południowej. Projekt pozwala osobiście wniknąć w życie na ulicach i przedmieściach miast (townships), a także w obcą nam kulturę.


Sangoma - element kultury RPA

Sangoma – tak nazywają się znachorzy i znachorki w południowej Afryce. Za pomocą ziół leczą choroby i obrażenia. Twierdzą także, że potrafią przewidzieć przyszłość, co oczywiście należy traktować z dystansem. Faktem jest jednak to, że sangoma symbolizują mądrość ludową w południowej Afryce. Wiele osób udaje się do nich, aby opowiedzieć o swoich troskach i problemach. U sangoma, tak jak u psychologów, szukają zrozumienia, a także rady.

 


Wyzwania dla narodu tęczy

Przez wiele lat Afryka Południowa cierpiała z powodu apartheidu – niechęć wobec obcych jest w wielu miejscach odczuwalna do dzisiaj. Ogromna przepaść dzieląca biednych i bogatych jest przyczyną przemocy
i przestępczości panujących szczególnie w townships, dzielnicach biednych ludzi

w Afryce Południowej. HIV/AIDS rozprzestrzeniają się bardzo szybko i powodują,

że wiele dzieci bardzo wcześnie zostaje sierotami.
Wiele z nich trafia wtedy na ulicę. Nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn, szczególnie wśród grup społecznych, które nie mają dostępu do edukacji, powoduje, że HIV/AIDS może się rozprzestrzeniać w sposób nieprzerwany..


Potencjał Afryki Południowej

Jak radzi sobie RPA z takimi wyzwaniami? Jakimi potencjałami dysponują ludzie w tym kraju? Jakie wsparcie otrzymuje kraj ze strony światowych i miejscowych projektów współpracy na rzecz rozwoju? Jak edukacja może zwalczyć biedę? Jakie są możliwości działania szczególnie dla ludzi z townships? Dokładnie takie problemy porusza „Champions for South Africa“ za pomocą gry komputerowej!

Wiele innowacyjnych projektów i pomysłów przeprowadzonych na miejscu jest dowodem na to, że ludzie w Afryce Południowej są gotowi, by sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoi ich kraj. Biorąc udział w grze, można pogłębić wiedzę na te nieraz trudne i drażliwe tematy. “Champions for South Africa“ zebrało następujące tematy kluczowe, które będą również systematycznie poruszane w materiałach dydaktycznych:


Życie rodzinne w township i miastach

RPA jest krajem skrajnoÅ›ci, jeÅ›li chodzi o sytuacjÄ™ materialnÄ… mieszkaÅ„ców. Z jednej strony można tam spotkać rodziny bardzo bogate, które stać na zatrudnienie ogrodnika i pomocy domowej. MieszkajÄ… one w miastach lub bogatych dzielnicach na przedmieÅ›ciach. Z drugiej strony wiele rodzin żyje bardzo biednie, zajmujÄ…c razem z caÅ‚Ä… wielopokoleniowÄ… rodzinÄ… tylko jeden pokój i dzielÄ…c jedno łóżko. Każdy w takiej rodzinie ma swoje okreÅ›lone obowiÄ…zki. Również dzieci muszÄ… bardzo czÄ™sto pracować, by zapewnić najbliższym wyżywienie. Ubodzy ludzie rasy czarnej tworzÄ… caÅ‚e osiedla i dzielnice nazywane township. 


Kluczowe tematy zwiÄ…zane z RPA

 • życie w spoÅ‚eczeÅ„stwie, życie w rodzinie
 • piÄ™kno kraju i bogactwo kulturowe
 • stosunek do tradycji i nowoczesnoÅ›ci w spoÅ‚eczeÅ„stwie HIV/AIDS + inne choroby (gruźlica)
 • rola MÅš w PiÅ‚ce Nożnej 2010 w Afryce PoÅ‚udniowej
 • różnice miÄ™dzy miastem i wsiÄ…
 • przepaść miedzy biednymi i bogatymi
 • dzieci ulicy
 • apartheid i ksenofobia
 • przyczyny i konsekwencje przemocy, przestÄ™pczoÅ›ci i narkomanii
 • wyksztaÅ‚cenie i edukacja jako szansa na decydowanie o wÅ‚asnym życiu
  i przezwyciężenie biedy
 • treÅ›ci i przesÅ‚ania projektów współpracy na rzecz rozwoju

Celem jest zainicjowanie wzajemnego uczenia się – czego możemy nauczyć się w Polsce (Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Czechach i Niemczech) dla kształtowania naszego otoczenia sprawiedliwszego porządku w świecie?


Gra online

  Tutaj można znaleźć obie gry przygodowa wraz z materiaÅ‚ami edukacyjnymi.


Seite weiterempfehlen